سلام.

شروع به طراحی سایت برای کمک به ثبت اختراعات و همچنین نمایش اختراعات و محصولات جدید کردیم که تا چند روز دیگر به اتمام میرسه..

و همچنین دستگاه کنترل هوشمند خانه و باغ و .... که طراحی نخبگان ایرانی میباشد که نمونه خارجی هیچ حرفی برای گفتن نداره و این دستگاه با قیمت بسیار کمتر و با کیفیت 4 برابر نمونه خارجی طراحی شده است

 

img src=